ZAPROSZENIE DO PARTNERSTWA2018-09-26T08:33:08+00:00

zostań partnerem naszej konferencji !

efektywna promocja Twojej firmy

ZAPROSZENIE DO PARTNERSTWA

Szanowni Państwo,

W imieniu całej polskiej społeczności Inżynierii Chemicznej i Procesowej, z wielką przyjemnością, serdecznie zapraszamy na 23 edycję Polskiej Konferencji Inżynierii Chemicznej i Procesowej w Jachrance k.Warszawy, w dniach 2-5 czerwca 2019 roku.

Długa tradycja Polskich Konferencji Inżynierii Chemicznej i Procesowej sięga 1957 roku, kiedy to pierwsze spotkanie odbyło się w Osiecznej. Obecna, 23 edycja tej konferencji, organizowana jest przez Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej pod auspicjami Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk oraz Europejskiej Federacji Inżynierii Chemicznej. Tematem przewodnim konferencji jest

Postęp naukowy i przemysłowy na rzecz zrównoważonych procesów i produktów

Czterodniowa konferencja to doskonały moment na wymianę doświadczeń praktycznych i zawodowych, a także zdefiniowanie wspólnych wyzwań jakie stoją przed szerokim gronem specjalistów zajmujących się na co dzień zagadnieniami naukowymi i wdrożeniowymi, związanymi z inżynierią chemiczną czy technologią chemiczną.

Tematy konferencji będą dotyczyły zarówno najnowszych osiągnięć naukowych, jak i wielu pojawiających się zastosowań praktycznych w obszarach inżynierii reaktorów chemicznych, katalizy, optymalizacji procesowej, wytwarzania nowych materiałów, bioinżynierii i biotechnologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Jednym z celów konferencji jest też poszukiwanie odpowiedzi na współczesne problemy i wyzwania przemysłu przetwórczego, szczególnie przemysłu chemicznego.

Serdecznie zapraszamy i będziemy prawdziwie zaszczyceni, mogąc powitać przedstawicieli przemysłu, biorących udział w dyskusjach dotyczących strategicznych kierunków badań, zastosowań, trendów rynkowych i technologicznych. Mamy nadzieję, że konferencja i wszystkie związane z nią wydarzenia będą doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i nowych pomysłów oraz będą stanowić inspirację dla nowych projektów badawczych.

Mamy nadzieję, że zechcą Państwo współpracować z nami w roli Partnerów konferencji i wziąć aktywny udział w kształtowaniu jej programu.

Postanowiliśmy również stworzyć warunki aby połączyć konferencję z częścią wystawową, na której Państwa Firmy będą mogły zaprezentować swoje produkty i usługi oraz aparaturę badawczą i pomiarową. Mamy nadzieję, że to przedsięwzięcie zainteresuje Państwa i zechcecie Państwo w nim uczestniczyć.

Pragniemy podkreślić, iż udział Państwa w konferencji byłby dla jej organizatorów wyróżnieniem, a pozyskane dzięki temu fundusze pozwoliłyby na rozwinięcie i wzbogacenie treści merytorycznych i oferty konferencyjnej.

Prosimy Państwa o zapoznanie się z proponowanymi pakietami korzyści, które prezentujemy poniżej, a które, mamy nadzieję, wpisują się w strategię działalności Państwa Firmy i jej plany marketingowe.

KORZYŚCI PARTNERA PROJEKTU

 • maksymalna ekspozycja marki Firmy podczas konferencji, a także po jej zakończeniu
 • przekaz, iż Państwa Firma jest wiodącą marką w obszarze badań i rozwoju w takich dziedzinach jak inżynieria chemiczna, technologia chemiczna, biotechnologia, ochrona środowiska i naukach pokrewnych
 • promocja medialna na stronie konferencji, której domena ichip2019.pl będzie utrzymana przy kolejnych edycjach konferencji, serwis internetowy każdej edycji będzie utrzymywany przez kolejnych 36 miesięcy, linki do strony będą funkcjonować na stronach partnerów medialnych (czasopisma i serwisy branżowe).
 • promocja marketingowa poprzez umieszczenie informacji o pełnieniu roli partnera projektu na wszystkich związanych z konferencją publikowanych materiałach
 • możliwość zaprezentowania wprowadzanych przez Państwa Firmę rozwiązań technologicznych
 • możliwość zaprezentowania kierunków rozwoju Państwa Firmy
 • nawiązanie bezpośrednich kontaktów ze środowiskiem praktyków i ludzi nauki
 • budowanie świadomości marki
 • kształcenie potencjalnych odbiorców Państwa technologii
 • perspektywa budowania/rozbudowania bazy danych potencjalnych nabywców Państwa technologii

PAKIET DIAMENTOWY

 1. Umieszczenie bannera reklamowego Partnera na pierwszej stronie w serwisie internetowym konferencji o wymiarach 180 px (szer.) x 600 px (dł.)
 2. Umieszczenie logotypu Partnera na stronie internetowej konferencji oraz w materiałach związanych z konferencją
 3. Link do strony Partnera na stronie internetowej konferencji ichip2019.pl
 4. Zamieszczenie reklamy kolorowej Partnera w książce abstraktów – program konferencji (druga strona okładki)
 5. Zamieszczenie logotypu Partnera w materiałach promocyjnych oraz informacyjnych publikowanych w wersji drukowanej i elektronicznej – stopka maila rozsyłanego do uczestników konferencji
 6. Możliwość dołączenia materiałów informacyjno-promocyjnych Partnera do pakietów konferencyjnych wręczanych uczestnikom konferencji podczas rejestracji
 7. Zorganizowanie sesji sponsorowanej w formie 30-minutowego wystąpienia. Dzień i godzina wystąpienia będą zaproponowane przez Komitet Naukowy konferencji po opracowaniu szczegółowego programu konferencji
 8. Wyświetlanie dostarczonego przez Partnera powtarzalnego, 60-sekundowego spotu reklamowego Partnera na dużym ekranie w hallu konferencyjnym oraz na ekranie LCD w miejscu organizacji serwisu kawowego przez wszystkie dni trwania konferencji
 9. Możliwość umieszczenia tablicy informacyjnej Partnera (standup’u) w sali konferencyjnej, w której będą odbywać się wykłady przez wszystkie dni trwania konferencji
 10. Instalacja informacyjnego stoiska wystawienniczego Partnera o powierzchni 8 m2 w hallu konferencyjnym przez wszystkie dni trwania konferencji
 11. Dwa zaproszenie VIP na konferencję oraz imprezy integracyjne z zakwaterowaniem w pokoju jednoosobowym, z wyżywieniem zgodnie z programem konferencji
 12. Pisemne podziękowanie za współorganizowanie projektu w formie dyplomu

Wartość pakietu:  35,000 zł + 23% VAT

PAKIER SZMARAGDOWY

 1. Umieszczenie bannera reklamowego Partnera na stronie „Partners” w serwisie internetowym konferencji o wymiarach 180 px (szer.) x 600 px (dł.)
 2. Umieszczenie logotypu Partnera na stronie internetowej konferencji oraz w materiałach związanych z konferencją, planowaną w kolejnych latach
 3. Zamieszczenie czarno-białej reklamy Partnera w książce abstraktów – program konferencji (w środkowej części publikacji)
 4. Link do strony Partnera na stronie internetowej konferencji ichip2019.pl
 5. amieszczenie logotypu Partnera w materiałach promocyjnych oraz informacyjnych publikowanych w wersji drukowanej i elektronicznej – stopka maila rozsyłanego do uczestników konferencji.
 6. Możliwość dołączenia materiałów informacyjno-promocyjnych Partnera do pakietów konferencyjnych wręczanych uczestnikom konferencji podczas rejestracji
 7. Zorganizowanie sesji sponsorowanej w formie 15-minutowego wystąpienia. Dzień i godzina wystąpienia będą zaproponowane przez Komitet Naukowy konferencji po opracowaniu szczegółowego programu konferencji
 8. Możliwość umieszczenia tablicy informacyjnej Partnera (standup’u) w sali konferencyjnej, w której będą odbywać się wykłady przez wszystkie dni trwania konferencji
 9. Instalacja informacyjnego stoiska wystawienniczego Partnera o powierzchni 6 m2 w hallu konferencyjnym przez wszystkie dni trwania konferencji
 10. Zamieszczenie nazwy i logo firmy na oficjalnym plakacie konferencyjnym
 11. Jedno zaproszenie VIP na konferencję oraz imprezy integracyjne z zakwaterowaniem w pokoju jednoosobowym z wyżywieniem zgodnie z programem konferencji.
 12. Pisemne podziękowanie za współorganizowanie projektu w formie dyplomu
Wartość pakietu:  20,000 zł + 23% VAT

PAKIET BURSZTYNOWY

 1. Umieszczenie logotypu Partnera na stronie internetowej konferencji oraz w materiałach związanych z konferencją,
 2. Link do strony Partnera na stronie internetowej konferencji ichip2019.pl
 3. Zamieszczenie logotypu Partnera w materiałach promocyjnych oraz informacyjnych publikowanych w wersji drukowanej i elektronicznej – stopka maila rozsyłanego do uczestników konferencji
 4. Możliwość dołączenia materiałów informacyjno-promocyjnych Partnera do pakietów konferencyjnych wręczanych uczestnikom konferencji podczas rejestracji
 5. Możliwość umieszczenia tablicy informacyjnej Partnera (standup’u) przed salą konferencyjną w czasie trwania konferencji
 6. Instalacja informacyjnego stoiska wystawienniczego Partnera o powierzchni 4 m2 w hallu konferencyjnym przez wszystkie dni trwania konferencji
 7. Pisemne podziękowanie za współorganizowanie projektu w formie dyplomu
Wartość pakietu:  10,000 zł + 23% VAT

PAKIET WYSTAWCY

 1. Umieszczenie logotypu Partnera na stronie internetowej konferencji oraz w materiałach związanych z konferencją,
 2. Instalacja informacyjnego stoiska wystawienniczego Partnera o powierzchni 4 m2 w hallu konferencyjnym przez wszystkie dni trwania konferencji

W przypadku zakupienia pakietu wystawcy,  osoba(y) delegowane na konferencję uiszczają opłatę konferencyjną zależną od terminu wpłaty. Wysokość opłaty jest dostępna w zakładce CONFERENCE FEE

Wartośc pakietu:  6,000 zł + 23% VAT

KONTAKT

Chęć uczestnictwa w konferencji jako Partner lub Wystawca prosimy zgłaszać Komitetowi Organizacyjnemu konferencji.

Kontakt:

dr inż. Wojciech Orciuch
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
tel. 22 234 6491,
e-mail: Wojciech.Orciuch@pw.edu.pl

Obsługa organizacyjno-finansowa Partnerów i Wystawców będzie prowadzona przez firmę MW SCIENCEMEETINGS, z którą Politechnika Warszawska podpisała umowę o realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

Kontakt:

MW SCIENCEMEETINGS
Maciej Wieczorek
tel. kontaktowy: 606 95 96 97 (09:00–15:00)
e-mail: secretariat@ichip2019.pl

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we’ll assume that you are happy to receive all the cookies on the ICHIP20019 website. Ok